r 1136 Nu maar eens aan de andere kant van de Hoofdstraat gekeken. Allereerst de winkel van Coordt List en Marijtje. Hoofdartikelen: porselein en aardewerk. In de winter wild en gevogelte als bij-artikel. Ook ging Coordt met zijn "skuttelekar" over geheel Wieringen. Doordat hij in de polder Waard Nieuwland in de "Omval" van een wierpers viel, eindigde zijn leven vrij plotseling. Coordt List 1849 - 1919 Marijtje Boersen 1851 - 1922 Heden moet ik den treurigen plicht vervullen, kennis te geven, dat door een noodlottig ongeluk, na een kort, doch hevig lijden, is overleden, mijn innig geliefde Echtgenoot COORDT LIST, na voorzien te zijn van de H. H. Sacramenten der stervenden, in den ouderdom van ruim 70 jaren. Moge mij de kracht worden gegeven mijn smart te dragen. M. LIST-Boersen. Wieringen, 10 October 1919. Hedenmorgen had de zeegras perser C. List het ongeluk in de per- serij van de firma Gelder in den Polder Waard Nieuwland boven van een stapel pakken, op de lier der pers le vallen. Per rijtuig werd hij naar zijn woning gevoerd, waar de genees kundige constateerde, dat de onge lukkige twee^ ribben, had gebroken Na eenige oogenblikken is List reeds, overleden. uoc.IO-IO-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1998 | | pagina 10