1075 JAARVERSLAG HISTORISCHE VERENIGING WIERINGEN over 1997 De samenstelling van het bestuur was in 1997 als volgt: J.J.Lont voorzitter J.Fijnheer secretaris M.H.Smit penningmeester H.Braad lid N.E.de Herder-Gorter H.Panjer J.K.Rienstra-Mulder LJacobs-Hijlkema adspirant-lid G.J.Visser Het bestuur kwam in de verslagperiode 6 maal bijeen. Vergaderde een maal met de redactie van "Op de Hoogte" en belegde op 12 maart de jaarvergadering De redactie van "Op de Hoogte" vergaderde 5 maal om de 5 nummers samen te stellen. De redactie bestond in het verslagjaar uit: J.K.Rienstra-Mulder voorzitter M.L.Boersen-Bron secretaris NFij nheer-Rotgans B.Modder-den Drijver en mevr.W.E.A.van Tol Opgemerkt mag worden dat "Op de Hoogte" de vereniging veel nieuwe leden bezorgt. Behalve de jaarvergadering, waar Piet Kraan weer één van zijn mooie films vertoonde, organiseerde het bestuur voor haar leden het volgende: 1. Een geslaagde excursie naar Friesland, waar het museum van Jopie Huisman bezocht werd en een gedeelte van de Aldfaers route gereden werd. 2. De heer K.Bakker uit Warmenhuizen hield een boeiende lezing over ae Verenigde Oostindische Compagnie. 3. Mevrouw W.Bakker uit Workum, pastoraal medewerkster bij de Doopsgezi gemeente alhier, vertelde over het ontstaan van de Doopsgezinde beweging in Friesland rond Menno Simons. 4. De twee weekenden in de Westerlander kerk met deze keer de stamboom Asjes, uitgezocht door M.Kooij-Modder en M.Boersen-Bron. Verder spulletjes uit de lagere schooltijd. En als klapstuk de schilderijen van Gerrit Rasah> de bekende Wieringer amateurschilder. De tentoonstelling werd geopend door de dochter van deze schilder Joke Smit—Rasch. Om de vele nu nog herkenbare plekjes van de schilderijen te bewaren heeft het bestuur besloten alle aanwezige schilderijen te fotograferen. Dat is perfect gedaan door fotograaf Boersen. Er kwamen ruim 400 belangstellenden naar het kerkje in Westerland. 5 De heer G.Buist, museum-consulent van de provincie Overijse ^ZS8brbHo^:raLSnefen0™deof .«ze van proef een bibliotheekjes) kenmerken zich door de gezellige sfeer. 7. Door de leden J.Conijn en H.Braad is ter gelegenheid van 165 j,aar Afsluitdijk een fototentoonstelling ingericht in de bibliothee a Kerkplein.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1998 | | pagina 9