We zijn net zo thuis in de buurt alsu 7£R\_m^ /fe'eft alles '*cv\*siSv Rabobank PORTEGIJS B.V. n? BOUWONDERNEMING TELEFOON 0227-591765 DINQJAN 1 TELEFOON 0227-591544/593733 'woo Telefoon 0227-591381* IT ALLES VINDT U AAN DE WESTERLANDERWEG TE WESTERLAND. De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoon lijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samen leving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activi teiten in het bedrijfs leven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat Kort om, we zijn een bank die net zo thuis is in de buu' t als u. t«a*lt»nd*l I voor uw complets woninginrichting

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1998 | | pagina 32