1096 Nou waar Maartje niet zö opperdan, dat deerdeur had ze niet in de gate dat ze een ouwe briefkaart gebruukte, mit zeuventeg cente inplaas van tachteg, wat heur later te binnen skoten waar, maar doe waar dat ding oal op de post dèèn vanzellef. Koos het et nag nakeken maar die het et ok niet zien. Wel had ie der nag opskreven van „Ouwejaarspuzzel", had sie ok vergeten, en nag een fout der uuthaald. Vrij des, voer dat de uutslag in de krangt komme zou, zat der een brief bij Maartje in de bus, van de Skager krangt. Sie wier der hillegaar warrem van, een lang verhaal waar et. Der sting in dat ze nul foute had, same mit drie aare menske, en deerom hadde ze doe keken naar hoe et veerder dèèn waar. Nou, sie had gien genog porto op de briekaart en of ze maar f 1,10 betale wou, der waar niet opskreven van "Ouwejaarspuzzel", dat, ze kreeg gien prijs. Dat Maartje zeit, binne ze nou hillegaar besodemietert, dat kenne ze niet make". Ze belt metien naar Koos en Jaantje, eerst et hele verhaal an Jaantje dèèn, die zeit, „nou dat is ok wat, hier heaw je Koos". „Mooie brief heaw ik maakt hè"? zeit Koos. Jij lilleke rotvent" zeit Maartje, „deer bin ik nou tach mit twie biene intrapt". De grap waar waar voer honderd procent slaagt.En lachen datte sie heawwe. Et end waar dat Koos had twie foute, die kreeg een pen, Maartje had drie foute, sie kreeg niks. Briefkaart, Carte postale Gerbngje B Inhoudbladzij Van de bestuurstafel 1069 Agenda ledenvergadering 1070 Verslag jaarvergadering 1997 1071-1072 Financieel jaaroverzicht 1073-1074 Jaarverslag 1075-1076 Van de redactie 1076 Nieuwe leden 1076 Bedankt,verhuizingen 1077 Schenkingen 1077-1078 Werkgroep documentatie visserschepen 1078 En toen was er dat kind 1079-1080 Het eiland Wieringen voor 'n halve eeuw 1080-1082 Volksgeneeskunst 1083 Leegpompen 1083 Uit de kerkarchieven van Wieringen 1083-1085 Spreuk 1085 Hoe kwamen zij op Wieringen 1086-1088 De bank in het provinciehuis 1089-1092 Van onger de Wieringer pet 1092 Een kind ontdekt Oosterland 1093-1095 Wieringer dialect 1095-1096 Afzender, Expéditeur

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1998 | | pagina 30