1085 Op 23 juni komt er een bevel van de Edele Groot Mogende Heren Staten van de Provincie dat er op vaste tijden gebeden moet worden voor Goddelijke bijstand "op de regtvaardige wapenen van deze staat" (4e Engelse oorlog). Elke le woensdag van de maand tot maart 1783 's morgens om 10 uur wordt er op bevel gebeden. Op 29 mei 1783 wordt besloten Cornells Ariensz Smit, die een schuld aan de kerkeraad heeft en tot dusver weigerachtig is om te betalen op de eerstvolgende rechtdag vervolgd zal worden. Op 6 October is Pieter Wigbout overleden, schoolmeester, koster en voorzanger. Hij deed dit werk 39 jaar met "alle vlijt en genoegen." Zijn opvolging en de problemen daar omheen vindt u in het themanummer over het onderwijs tussen 1700 en 1800.(8e jaargang nr.3) Op 28 juni wordt besloten dat voortaan de uitgaven van de diaconie die voor een gezin worden gemaakt gespecificeerd moeten worden per persoon. Mocht later één van die peronen in gelukkiger omstandigheden komen te verkeren dan kan de diaconie wettige aanspraak maken op restitutie. De winkeliers worden verplicht specifieke rekeningen in te dienen met de naam van de koper. Op Nieuwjaarsdag 1788 was er verkiezing van de nieuwe kerkeraad. Dat werden Jan Meijertsz.Timmerman, Nan Corn.Mostert en Pieter Weertsz.Poel. Uit aantekeningen van anderen blijkt dat Ds. Tromp op 29 maart 1789 is overleden SPREUK (uit Trefferclubblad van Wiron) Wie een paard of vrouw zoekt zonder fout, krijgt nooit een paard op stal of een vrouw die van hem houdt.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1998 | | pagina 19