UITVOERING 'N PARTIJTJE POKER z 1082 Nog was er jaren daarna in dit oude huis de z.g."hut", waarin 'n kast met talrijke vakjes, waarin deze "dokter" z'n medicijnen had bewaard. Geert van Dirk zat er warmpjes bij en op zekeren nacht is 't gebeurd, dat er een groot bedrag aan gouden tientjes bij haar werden ontvreemd. Later oefende "jonge Kees Kool" 't barbiersvak in "de hut" uit, woonde in t voorhuis Okko Boskeren vormden deze met de buurman Nan Snooij t driemanschap dat t eerste bestuur was van de Zangvereeniging "Excelsior" welke in 1896 werd opgericht onder leiding van meester Spaander. DER MUZIEKVEREENIGING „HARMONIE" ZATERDAG 22 NOV. ZONDAG 23 NOV. 1930 IN DE CONCERTZAAL „CONCORDIA" TE HIPPOLYTUSHOEF. PROGRAMMA: I. CONCERT. 1. SOLDATENBLUT, Marsch Franz von Blon. 2. LARRIVéE DU RéSERVISTE, Ouverture de L'Operette. 3. DANS L ALLé DES SOUPIRS, Suite de Valses. 4. LAMOUR S EN VA-T' EN GUERRE, Marche de Francie Popy. PAUZE II. TOONEEL. PERSONEN Zaalopening 7 uur. Aanvang HALF ACHT precies. NA AFLOOP BAL. - Bij de ingang der zaal lOcent auteursrecht te voldoen. Met "Harmonie" en t "Nut" om de West, vormde "Excelsior" om de Oost de eerste vereenigingen op 't eiland, die de kunst naar voren brachten en van welke cultureele waarde dit was voor de bevolking vertellen wij de volgende maal. Wordt vervolgd. Den Heer i...i. Directeur de "Heer P. BRUUL. Een klucht in 3 bedrijven, naar het Amerikaansch van ROBERT SMILEY - PEPLE. Voor Holland bewerkt door Cf VAN KERCKHOVEN Jr. QEORGE B. NETTLETON, IFlrmanten van „The Eurekj de hr. C. Gojter. T. BOGGS JOHNS, Digestive Pill Company". de hr. Jb. Bakker. KRO ME, hun boekhouder de hr. Heljblok. MISS SALLY PARKER, hun typiste Mej. Annle ÏJuiJnkcr. THOMAS J. VANDERHOLT, him advocaat, de hr. Jb. Gorter. JIMMY, kantoorjongen de Jongeh. S. de Jongh Mz. Expedie - knecht. Mrs. GEORGE B. NETTLETON Mevr. M. Asjes - Maars. Miss FLORENCE COLE Mevr. Hoogvorst - Vennik. CODDLES, de negermeid in den huize Néttleton Mej. Ellz. Luijt Jd. Het eerste bedrijf speelt ten kantore van „The Eureka Digestive Pill Company" Het tweede en derde: bedrijf in de hall-huitkamt ten huize van George B. Nettleton. In de tegenwoordige tijd, in de zoniet Electr. Drukkerij Corn. J. Bosker, Wieringen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1998 | | pagina 16