1080 Een onvervalste "shanty". Deze benaming moet wel toegelicht worden, want "arbeidsliedje" is niet geheel juist. Ook boeren, timmerlui, molenaars etc.hadden immers hun arbeidsdeunen. Een aparte naam voor scheepsliederen kent men hier te lande niet, vandaar dus de Engelse naam. Liedjes als dit werden gezongen bij het hanteren van de gangspil, het verwerken van de ballast, het hijsen van de zeilen,enz. Alles natuurlijk handwerk waarbij de bootsman meestal als voorzanger fungeerde en de matrozen, als werkerskoor, invielen. Het betrof altijd zwaar werk waarbij ook gekankerd of gevloekt kon worden. Daarom de uitspraak: "Een schip waarop gezongen wordt is een gelukkig schip" HET EILAND VIERINGEN VOOR 'N HALVE EEUW Vervolg op 9e jaargang nr.5 blz.1057. Deze stukjes stonden in 1939 in de krant. U moet er dus nog 50 jaar aftrekken om te vinden wanneer zich dit afspeelt. Aan de Akkerweg over "de Haid" bij Oosterland willen wij zoo maar niet voorbij gaan, niet alleen omdat deze historisch is, doordat er de thans wereldbekende pastorie aan ligt, waar de ex-kroonprins van Duitschland er 5 jaren als balling vertoefde, maar ook, omdat die weg kronkelend over een hooge rug loopt, en de Haid (heide) aan de Oostkant een sterke helling vormt naar de Oeversche Koog. Heel vroeger zal dit zandige land wel met heide begroeid zijn geweest, doch 50 jaar geleden waren de smalle hellende akkers, die niet door wallen of hekken, doch slechts door een "dolfsteen" van elkander waren gescheiden, naarstig bewerkt, en was 't een genot des zomers van deze hoogte de blik over de golvende rogge en gerstvelden te slaan, waarin de blauwe rogge- en roode papaverbloemen een kleurige variatie brachten. Snooij Oud Gest

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1998 | | pagina 14