HET EILAND VIERINGEN VOOR 'N HALVE EEUW vervolg op 7e jaargang nr.4 blz.731 Deze artikelen stonden in 1939 in de krant. Daar moet u dus 50 jaar aftrekken om te vinden wanneer zich dit afspeelt. Den Oever VIII We moesten helaas ons vervolg-artikel over Wieringen voor 50 jaar een paar maal uitstellen; jammer want dan raakt men de draad kwijt, en bovendien ontvingen we een paar brieven over een zinsnede in ons vorig overzicht, waarin enigszins sarcastisch de vraag werd gesteld, wat nu wel de hoofdoorzaak van die vechtpartijen met wagentjes—rijden kon zijn :"de drank of minnenijd?" Schrijver had veeleer de gedachte dat de bevolking van het vroegere eiland zoo vreedzaam was en kon zich heftige oneenigheden moeilijk indenken. Om deze vragen te beantwoorden moet men zich er rekenschap van geven, dat de communicatie-middelen 50 jaar geleden bijna niet bestonden. ZekerWieringen was bereikbaar met de postboot, doch de bevolkingsgroep van het eiland leefde op zichzelf en was onderling ook al weer zeer op dorpsgroepen ingesteld.Er waren geen auto's of fietsen. Afstanden werden te voet, te paard of met de jachtwagen afgelegd, en zoo kwam het dat jongens van het Westdeel, heel weinig die van de Oost en omgekeerd ontmoetten,en gebeurde dit dan op feestelijkheden en maakte men dan soms een meisje van een ander dorp het hof, dan gebeurde t dat een jongensgroep plannen beraamde om den vreemden indringer er eens flink van langs te geven. En juist met 't wagentjes-rijden, waar we 't de vorige maal over hadden, of ook wel als men met schaats- of met slee-rijen in de café's opstak, en meer gedronken werd als goed was, gebeurde zulke schermutselingen. Ja, met schaats- en sleerijen was een bezoek aan Den Oever ook steeds een vast evangelie. De "ijsbaan" was steeds bij 't Stroeër molentje (dat ook alweer is gesloopt) en in lange rijen achter elkaar reed men dan over de tocht en ringsloot, na bij Jan Kuijt een kop "tuut" te hebben gedronken naar Den Oever en werd daar menig "brandewientje met neut" als extra verwarmingsmiddel naar binnen geslagen, om dan de terugreis naar de baan weer te aanvaarden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 5