ÖN, 745 Van de bestuurstafel TERUGBLIK Expositie Westerland De twee weekeinden in de Nicolaaskerk te Westerland begin oktober zijn druk bezocht.. Zo'n 4 a 500 personen kwamen tijdens deze vier middagen op de bezienswaardigheden af. Het ging dit keer om de stamboom van de familie LONT, fijne handwerken en foto's van historische plekjes op Wieringen. De reacties waren heel positief. Er konden zes nieuwe leden ingeschreven worden. WAT ER GAAT KOMEN Films Joris Ivens Op donderdag 23 november jl. zijn in de boerderij in Den Oever de films van Joris Ivens vertoond. Nel Fijnheer-Rotgans gaf hierbij weer uitleg. De films gaan over de Zuiderzeewerken en het is indrukwekkend om te zien hoeveel handwerk er toen nog werd verricht en hoe zwaar de lichamelijke arbeid was. Eén van deze films was in maart 1995 al vertoond na de alge mene ledenvergadering. Ook zijn de films inmiddels in de bejaardenhuizen vertoond Lezing Archeologie Op dinsdagavond 16 januari 1996 zal de bekende Schager archeoloog de heer Frans Diederik een lezing verzorgen in de bibliotheek aan het Kerkplein. Aanvang 20.00 u. Het onderwerp is de geologische ontwikkeling vanaf de Ijstijden tot in de Middeleeuwen en de bewoningsgeschiedenis van de Noord- kop vanaf 5000 voor Christus. De heer Diederik zal zijn betoog waar mogelijk toespitsen op Wieringen. Hopelijk zal deze lezing wat belangstelling wekken voor de archeologie- beoefening op Wieringen. Op verschillende plaatsen o.a. Callantsoog en Kolhorn heeft de heer Diederik een korte cursus archeologie gegeven aan belangstellende leken. Als er op Wieringen interesse is, zou hij dat hier ook willen verzorgen. Film Maaskant en jaarvergadering Na de algemene ledenvergadering op dinsdag 12 maart 1996, aanvang 20.00 uur in de bibliotheek, zal Piet Kraan een film vertonen van de heer Maaskant, die tientallen jaren als fotograaf schitterende foto's en ansichtkaarten van de Zuiderzeewerken, de drooglegging van de Wieringermeer en het in cultuur brengen daarvan, gemaakt heeft. De heer Maaskant heeft ook als hobby wat gefilmd in de periode van 1939 tot en met 1955. Piet Kraan is onlangs in het bezit gekomen van deze oude film en vindt het leuk om deze aan de leden van de Historische Vereniging te tonen. Het bestuur heeft dit aanbod onmiddellijk aangegrepen en is erg benieuwd naar de unieke beelden van Wieringen, de mobilisatie, de oorlog, bevrijding en na-oorlogse jaren met onder andere de Wielerbaan.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 3