Samenstelling bestuur Redactiecommissie WistVer''ieringen voorzitter: voorzitter: J.J.Lont TK Rienstra-Mulder Kerkw'ag 11 Pennekrogtje 18 1779 GG Den Oever 1777 MG H'hoef tel.0227-512329 tel.0227-5938^7 secretaris; secretaris: J. Fijnheer MLBoersen-Bron Verbindingsweg 1 Kerkplein 26 1778 KS Westeriand 1777 CD H'hoef tel.0227-593997 tel.0227-591970 penningmeester leden: M.H.Smit B.Modder-den Drijver Koningstraat 11 Koningstraat 41 1777 AA H'hoef 1777 AA H'hoef tel.0227-593237 tel.0227-591560 leden: T.Lont-Lont W.E.A.van Tol Kon.Wilhelminalaan 39 Zuiderzeestraat 1 1777 CR H'hoef 1779 BN Den Oever tel.0227 -5922*4 tel.0227-5!1830 H.A.Panjer N.Fij nheer-Rotgans Gasthuisw^g 1° Verbindinsweg 1 1779 AH Den Oever 1778 KS Westeriand tel.0227-511406 tel.0227-593997 A.C.Jongsma Westerlanderweg 16 1778 KK Westeriand tel.022^-593009 Lidmaatschap Historische Vereniging Wieringen f 25,- per jaar. Bankrekening:yabobank Wieringen rek.nr.37.03.31974 Bankgiro: nr.295^61 Voor copy en/nf mededelingen s.v.p.contact opnemen met de voorzitter of secretaris van de redact'e.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 2