lr m V m AJ- 772 Foto van de 6e klas Oosterlandcirca 1942. gemaakt door Jaap Koorn, Geschonken door Klaas Stadig Hoogstraat 28 3341 XG H.I.Ambacht Zittend van links naar rechts: Aart Visser, Klaas Stadig, Jan Metselaar Staand: Gerrit Kluppel, Dirk Tij sen Dz., Evert Bakker Pz., Simon Bakker en Cees Tij sen Jacz. Inhoud Van de bestuurstafel Nieuwe ledenverhuizingen Schenkingen Streekarchief Eiland IJsselmonde Het eiland Wieringen voor 'n halve Volksgeneeskunst Hoe kwamen zij op Wieringen? Wierings dialect Overpeinzing Wierings volkslied Bevrij dingsdag Een kind ontdekt Oosterland Uit de memoriën van Ds.Berckhout Foto 6e klas Oosterland 1942 blz 745-746 746 747 747 eeuw 748-749 749 750-754 754-756 756 757-758 759 759-768 769-771 772 t F 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 29