PDKÏTO: KIM'OON EN GIlilKKIC NIFilWMP 771 Huwelijken: 17 Aug.1681 Jacob Dircksz.Slordich en Maritie Pieters wonende op Sand-burum 20 Dec.1682 Jan Aeriansz.Koij en Lijsbeth Abrahams Verburch. 16 Meij 1688 Secretaris Cornelis Coorn en Hillegontje Sirmenhuijsen. 27 Febr.1689 Cornelis Aldertsz.Dijckgraef en Maritie Cornelis beijde wonende tot Hyp-hoef. Overlijden: 1681 (zonder verder datum) Geertie Hendericks ontslaepen Marij Takes overleden Cornelis Keijser schoolmeester koster gerust En dan vermeldt de dominee ook de inkomende en vertrekkende lidmaten bv. Deliaentje Claes, de vroemoer vertrokken met attestatie. Machteld Alberts vertrocken na de Oever Henderich Hendericks van Wierden in Overijsel Melle Jacobsz van Groeningen op 11 Nov.1687 Achternamen die al regelmatig opduiken tussen 1681 en 1690 zijn o.a. WagenmaeckerRooster, Broers, Smidt, KoijDecker, Bestevaer, Schoenmaker, Metselaar, De Jonge, Coopman, Ruijter, Swemmer en Minnes. (wordt vervolgd)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 28