769 Uit de Memoriën van Ds.Berckhout: (vervolg op 7e jaargang nr.4 blz.743) door B.Modder-den Drijver. Om in 't kort nog even te herhalen: in het begin van de Reformatie was er op Wieringen sprake van 1 kerkelijke gemeente. Pas na 1601 worden 2 kerkeraden vermeld. De kerkeraad was hoofd van de gemeente en bestond uit de predikant en een aantal ouderlingen. De predikant had de leiding en was ook vaak secretaris. In het begin van het jaar werden er uit 6 mannen 3 gekozen. Na 3 keer voorstelling in de kerk werden deze 3 bevestigd in hun ambt. De boekhouding werd gecontroleerd en overhandigd (na goedkeuring) aan de opvolger. Er wordt om het jaar voor Westerland of een diaken of een ouderling gekozen, terwijl dit voor Hippolytushoef elk jaar gebeurde, zodat er elk jaar 3 nieuwe kwamen de 3 van het vorige jaar de predikant maakt samen 7 personen. Hier volgen zo'n aantal verkiezingen: 1681: de kandidaten zijn: voor ouderling te H'hoef voor diaken te H'hoef voor ouderling te W'land Sijmen Dirks Cornelis Broers Cornelis Sieuwertsz Rooster Pieter Jacobsz.Poel Jan Corn.Bruijs Jan Teunisz Gekozen werden: Sijmen Dirks, Cornelis Sieuwertsz Rooster en Jan Teunisz. 1682:de kandidaten zij voor ouderling te H'Hoef voor diaken te H'hoef voor diaken te W'land Cornelis Schoenmaker Sijmen Dirks Cornelis Jacobsz.Strand Pieter Jacobsz.Poel Dirck Aldertsz Claes Maertensz Gekozen werden:Cornelis Schoenmaker, Cornelis Strand en Dirck Aldertsz 1683: de kandidaten voor ouderling te H'hoef voor diaken te H'hoef voor ouderling te W'land n: Sijmen Dircksz Cornelis Corn.Broers Pieter Jacobsz Poel Cornelis S.Rooster Jan Corn.Bruijs Jan Teunisz. Gekozen worden: Sijmen Dircksz, Cornelis Rooster en Jan Teunisz.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 26