767 Familie Stadig. Van links naar rechts staand: Grietje, Meijert, Trijntje. Zittend: Neeltje, Guurtje Bakker (moeder), Klaas Stadig (vader), Jan- zoon van Meijert Stadig en Neeltje Rietvink Bij Cees Maars logeerde af en toe Alida Lont, die in Alkmaar niet zo ver van mijn grootouders woonde. Voor zover ik me kan herinneren was Alida de dochter van de buitenlandse pleegdochter van Cees Maars. Cees Maars rentenierde en was de eigenaar geweest van de boerderijdie later van Tij sen was. De jongste dochter van Tij sen, Gerda, was van mijn leeftijd en ook één van mijn vroege speelkameraadjes. De oudste zus van Gerda was een vriendin van Anna, mijn reserve-moeder. Gerda kwam nogal eens bij ons spelen. Op een kwade dag viel ze bij ons van de zoldertrap, met haar kin op het hengsel van de knijperdoos. Gelukkig stond het kelderluik niet open zodat ze niet helemaal in de kelder terecht kwam. Haar kin was volkomen gespleten en ze moest voor behandeling naar het ziekenhuis in Den Helder. In 1985 op de reünie van de Oosterlander school heeft ze me nog hetlitteken laten zien. Met Gerda heb ik na deze reünie nog briefcontact gehad. Jammer genoeg is ze dit voorjaar overleden. Gerda was in maart jarig en ik in juni. Dus mocht zij op 1 april een jaar eerder naar school dan ik,wat voor mij een grote tegenvaller was. Ik heb daar kennelijk nogal wat herrie overgemaakt. In ieder geval probeerde Gerda mij te troosten en zei, dat ze op me zou wachten. Dat heeft ze prompt gedaan. Nadat ze in de eerste klas was blijven zitten, hebben we verder onze schooltijd gedeeld.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 24