mtfeegt 755 We heawwe van erremoed pangkoek eten,want de erepels ware an barrele kookt. Foer ik et fergeet,moet ik growader nag een skofje soute slaböne meegeve? Buur Aaltje kwam ok nag te klage dat ze stief as een deur waar endat de griebels der ofer der grabbels liepe,veul binne anwenste van der,maar deuze keer niet.Je liekt wel op je leste gras te löpe Aal,Zo besketen sien je der uut.Weet je wat jij onger de lede heaw? Volleges mij inflenza,dat heerst. Foeruut,in je nest.Ik maak een lekkere warreme kruuk.Nou ken je deer een prik foer hale maar dat wete we wel deer liek je niet toe te kenne komme. Je liekt wel een dokter Jannetje.Hou je mongd Aal,deer is et leste woord over sproken,dat boek is dicht.Doe heur Epke klein waar,had ie oallegaar rooie stipkes op sien barsje.Wat ken dat nou tach wese?Ik zei Aal,dat is rooie hongd,sie mit Epke naar de dokter.Peet zeit dat et rooie hongd is, Wel,wel,den het Peet geliek maar lit mij dat maar eerst beoordele. Ik sweer et je Ma,die gannef noemde mien naam der bij teugende dokter.Matje, wat wier ik lillek.Maar ja kwaad worre is menselek,kwaad blieve is duvels. Nou begin ik oalweer te pruusen. Ik zal et metien maar seage,ik hoef gien soute böne as ik der an denk voel ik me al bedörreven.Hoe lus je et. We heawwe van buur Aalte hoort dat je de hele foerege week in de kooi leit heaw mit inflenza.Bin je oal wat opgnapt nou? Niet te gauw naar buten gaan hoor,aars heaw je et sö weer foer je kieze en den kom je der de hele winter niet oaf. An dorrep gaat oalles net as aars,menske die een aar niet uutstaan kenne en hongdestront langs de strèèt de hope worre oal grööter.Bij Grietje in de Koningstrèèt lag een grote hoop et strèètje,buur Neeltje het et mit der stok in et goetje skoven.En teugenwoordeg is et mode om een peerd te neme, den heawwe ze een gewoon huus mit een endje tuun en den een peerd in de boet.Je zei der maar naast woene,in de zeumer wor je opvreten deur de migge,om over de lucht maar niet te prate. Ma et beste van Peet en vader. Waarde Peet Jannetje Dorrep

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 12