724 Na al dat slenteren waren we moe geworden. Dan gingen we met z'n allen naar café Scheltus. In dat café zit nu Cees Overtoom.Dat was voor de kinderen een waar feest. Vader bestelde voor zichzelf een biertje, voor moeder een glaasje boerenjongens en de kinderen kregen een glaasje ranja. We deden er erg zuinig mee, want een tweede glas zat er voor ons niet in. Wij verlangden ook niet meer, want we genoten ondertussen ook erg van de dansende paren en de muziek die er speelde. Om ongeveer twaalf uur keerden we weer huiswaarts en we waren erg voldaan. (Dit verhaal speelt zich af zo rond 1924, 1925) GASTARBEIDERS NAAR VIERINGEN 1750, Den 10 dezer Hooimaend zouden 11 grasmaaiers uit Hoorn overvaren van het Dorp Aertswoude naer het Eiland Wieringen, om daer Gras te maeien. Het Vaertuig, dat hun zoude overvoeren, lag vermits de ondiepte, op eenigen afstand van den Zee-dijk, weshalven zij met een kleen Vaertuig aen boord gebragt moesten worden, indien zij terstond over wilden. Zij begaven zich, hoewel tegen raed en wil van den Schipper, in een kleen Schuitjen, en dwongen den Schipper van land te steken; doch in het diep gekomen zijnde, en zich te veel aen de eene zijde van het Schuitjen begeven hebbende, begon het zelve straks dermate water te scheppen, dat het kort daer na zonk en alle de Maeiers neffens den Schipper jammerlijk verdronken. Uit de "Kroniek van West-Friesland in de 18e eeuw", door S.Lootsma in West-Friesland's Oud en Nieuw V.50/51. Ingezonden door A.Pruimboom, H'hoef VOLKSGENEESKUNST Netty Veuger, vroeger Net van Cor van Jan van Volkert, vertelde mij dat - - - - ochtends overheen moest wanneer bij wratten niets meer hielp, je er plassen. Wel 's ochtends, want ochtendwater was het beste. Succes gegarandeerd W.E.A.van Tol

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 9