719 Correctie: In 7e jaargang nr.3 over de vuurtorens staat op bladzij 689 dat de kerk van Stroe is afgebrand. Dat is niet juist, de kerk is afgebroken. Correctie: In 7e jaargang nr.2 is op bladzij 671 een stukje uitgevallen. Hier volgt wat er behoorde te staan: 14.De Witte Molen no.342 of 343 Waarschijnlijk was de sloot tussen deze percelen de boezem. In de Witte Molen woonde Smitje.Hij was kasjesventerHij liep met een vrij klein plat kistje, waaraan een leren draagband. In het kistje had hij van alles, in vakjes, waarover elastiek, zodat alles op zijn plaats bleef, zowel in de bodem als in het deksel. Hij verkocht o.a scheermesjes, aardappelschilmesjes, punaises, elastiek, kaartjes stopgaren, klosjes garen, band, kaartjes met knoopjes, drukknoopjesenz allemaal kleingoed. Smitje had een drankprobleem. Hij stond soms op de zwarte lijst. Dat betekende dat een caféhouder hem geen drank mocht schenken. Soms dronk hij spiritus. Ook D.Tienstra en Stien Hille hebben in de Witte Molen gewoond, maar toen waren de kinderen er nog niet. Volgens Joh.Oedzes is de molen in 1932 gesloopt. De fundamenten zitten nog in de landinrit. 15.Is nu een stenen huis, was vroeger een houten woning. Oorspronkelijk woonde daar Hendrik Lukkien. Kind: Gre Ook Albert de Jong en Marijtje Hunze hebben daar gewoond. Harm Hijs ook Later: Engelinus Luikens getrouwd met Mieke Pijpker. Kinderen: Gerrit, Jurrie, Jantine, Jan. Tot voor kort woonde daar Gerrit Luikens getrouwd met Kinderen: Engeline en Marian (al getrouwd). EEN FOTO VAN EEN BOERDERIJ BRENGT UITKOMST Dit verhaal stond in 7e jaargang nr.2 op bldz.681. Een vervolg hierop: De familie Defriese uit Nova Scotia, Canada, heet nu officieel De Vries, en John heet nu Jan. Ze hebben T-shirts laten bedrukken met "De Vries". Vanuit Nederland waren veel souvenirs meegenomen, waaronder een paar zwarte klompen voor de pastoor. Op die klompen heeft de pastoor een dienst geleid, hij is er mee op de preekstoel geklommen. Er is een Heilige Mis opgedragen voor al diegenen die hier zo goed geholpen hebben. Jan heeft verteld over alle belevenissen hier in Holland, en het schijnt een aandoenlijk verhaal geweest te zijn want menigeen heeft een traantje weggepinkt.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 4