Van de bestuurstafel De zomervakantie ligt weer achter ons en gewerkt. Eerst kijken we echter nog even de zomer. TERUGBLIK aan het winterprogramma wordt al druk terug naar de activiteiten van vóór Scheepvaartmuseum Amsterdam Op 21 mei jl. maakten we met ca. 70 personen een excursie naar het scheepvaart museum te Amsterdam. Het museum is alleszins de moeite waard en de replica van De Amsterdam' die naast het museuip ligt afgemeerd en waar 'bemanning' op aan wezig was, maakte grote indruk. Vooral de 'kapitein' met zijn houten been trok de aandacht. Velen vroegen zich af hoe men dit geregeld had, maar bij navraag bleek het houten been echt een prothese te zijn. Voor veel deelnemers was de tocht met de dubbeldekker van De Haan een bele venis. Vanuit deze 950.000,kostende bus heeft men een weids uitzicht. Steen van Westerklief Ook in mei werden we opgeschrikt door het bericht dat de Steen van Westerklief van zijn historische plaats gehaald was. Het bestuur was hierdoor, evenals tal rijke leden, geschokt. Na ampel beraad heeft het bestuur eind juni de desbe treffende veehouder, de heer A.Lont, verzocht de steen na de oogst van het mais terug te plaatsen en de vergissing ongedaan te maken. Een afschrift van deze brief is naar het gemeentebestuur van Wieringen gezonden en naar de Landin richtingscommissie te Wognum. Logo-prij svraag Nogmaals wordt u uitgenodigd een logo te ontwerpen voor de Historische Vereni ging Wieringen. Dit i.v.m. de aanschaf van nieuw briefpapier en enveloppen. Tot november kunt u uw ontwerp bij de secretaris inleveren. Voor de beste in zending is er een aardigheidje. WAT ER GAAT KOMEN Expositie Westerland Op zaterdag en zondag 7 en 8 en 14 en 15 oktober a.s., 's middags van 2 tot 5 uur is de HVW weer aanwezig in de Nicolaaskerk te Westerland (toegang gratis) De expositie bestaat uit drie onderdelen: fijne handwerken, foto's van histo rische Wieringer plekjes en de stamboom van de familie Lont. Oproep foto's Hebt u thuis aan de wand of in kast wat grotere foto's van Wieringer plekjes, dan zouden we die graag twee weekends van u willen lenen om ze aan de kerk muur te hangen. Ze mogen niet te klein zijn, dan komen ze niet tot hun recht. Belt u even naar de secretaris. Oproep Lonten Tannie Lont—Lont verzorgt de stamboom Lont en zou het heel aardig vinden als er Lontenfoto's en—gegevens boven water komen. U kunt van te voren contact met haar opnemen, maar u kunt dat ook ter plaatse aan haar doorgeven. Openstelling bibliotheek HVW Iedere belangstellende kan op de eerst maandagavond van de maand terecht in

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 3