4- v; 5 f u V "v- 4- w***. Wr*'- t f'f 744 Inhoud: biz. Van de bestuurstafel 717-718 Nieuwe leden 718 Correcties 719 Een foto van een boerderij brengt uitkomst 719-720 Een kleuter ontdekt Oosterland 720-721 De Wieringer kermis in vroeger dagen 721-724 Gastarbeiders naar Wieringen 724 Volksgeneeskunst 724 Elisabeth Wigboutbij genaamd Hongde Bet 725-727 Krelis,kindergedichtje 728 Wieringer dialect 729 Wieringer dialect 730 Het eiland Wieringen voor 'n halve eeuw 731-733 Hoe kwamen zij op Wieringen? 733-737 Tucht en ontucht in de Gereformeerde kerken uit de 17e en 18e eeuw 738-741 Wat vermelden de Wieringer kerkboeken? 741-742 Uit de Memorien van Ds.Berckhout 743 r. I c -V,, M. ■A Wieringen gezien vanuit de Wieringermeer vóór de droogmaking (1920) /- 1 V - i jSs'-i 'VV v WtfW'UnJ OosUrlinA Oo*UrLn\d 0ever

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 29