743 Uit de Memorien van Ds.Berckhout: Op 14 september hield hij zijn eerste Avondmaalsdienst voor de lidmaten van "t geheele eylant" in de Oosterlander kerk. Twee lidmaten raakten slaags met elkaar en hen werd het Avondmaal onthouden. Op Eerste Kerstdag bij een volgende Avondmaalsdienst begonnen dronken lieden wederom in de kerk te vechten. De namen van de vechtersbazen worden niet genoemd. Op 1 januari 1682 werden dubbeltallen gekozen, 2 ouderlingen van Hippolytushoef2 diakenen van H'hoef en 2 diakenen van Westerland. Daarvan werden er 3 x 1 bevestigd op 8 februari, te weten Cornelis Schoenmaecker Cornelis Jacobsz,Strandt en Dirck Aldertsz. In het begin van elk jaar werd ook de boekhouding van het voorgaande jaar nagekeken en schriftelijk vastgelegd. En eventueel overgedragen aan de nieuwbenoemden In 1682 deden op le Kerstdag een paar lidmaten schuldbelijdenis. Zij hadden voor het huwelijk "bijgeslaepen". Zij werden toch toegelaten tot het Avondmaal Vier lidmaten werden op 28 februari bij de Kerkeraad ontboden omdat ze elkaar bedrogen hadden. Ze kwamen niet. Daarna hebben de ouderlingen ten huize van één hunner de zaak in der minne geschikt. Er was ook een meisje dat zich met 2 vrijers verloofd had. Ze mocht niet "aan de tafel des Heeren" komen tot ze er één had uitgekozen. In maart klaagt een diaken dat er zoveel armen bij hem aankloppen. Hij moet meer uitgeven dan hij ontvangt. In al deze gevallen worden geen namen genoemd. Vermoedelijk omdat de hele gemeente toch wel wist om wie het ging. wordt vervolgd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 28