731 HET EILAND WIERINGEN VOOR 'N HALVE EEUW vervolg op 7e jaargang nr.2 blz.679. Den Oever VII Schippersbeurs De oude Beurs, waarvan wij boven de zware planken het uitkijkgat kunnen zien, en men zoo een vrij gezicht had over de Zuiderzee. Daarachter het huis van Reijer Wagemaker en rechts de Kapel en daarnaast 't "Schippershuis" van Peet. Met het verdwijnen van De Beurs zijn ook vele oude gebruiken van Den Oever verdwenen. Zoo was het Woensdag en Donderdag na Pinksteren "Kermis in de Beurs". Daar stonden dan enkele tafeltjes met snoeperij en verder was het voor de jeugd daar "Pieteslieren"(langwerpige, smalle stukken koek) waarop de jongens wedden, hoever ze deze konden wegslieren. De winnaar kreeg de koek en de andere moest betalen. Zoo ging het ook met het eigenlijke koekslieren door oudere mannen, dat niet bij de Beurs, doch in een der krochten (stukken land, omgeven door aarden wallen nabij de meelmolen werd gehouden. Dat koekslieren had plaats op den lsten en 2den Pinksterdag, en de slierkoeken werden hiervoor speciaal gebakken door Jan en Volkert Koorn. Zulke slierkoeken bakt men nu nog wel, doch het koekslieren is jammer genoeg voorbij. Wij weten ons nog goed te herinneren dat vooral Jan, Jaap en Nan Lont, Jaap Kaan, Kees van Maartje en dergelijke de favorieten in het koekslieren waren.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 16