KRELIS. 728 Een bekend kindergedichtje, ingezonden door S.Halfweeg Hermansz.,Pennekrogtje 31, H'hoef 'Krelis' zei de koze koer, 'ga naar ket land en snij wat voer' Krelis ging maar lackte erom en kwam nooit meer weerom Toen riep de koer de knuppel die sprong van keisa de kuppel 'Knuppel jij moet Krelis slaan want Krelis is naar ket land gegaan' De knuppel ging maar lackte erom en kwam nooit meer weerom Toen riep de koer ket vuurtje van ackter kij ket sckuurtje 'Vuurtje jij moet knuppel kranden, knuppel die moet Krelis slaan want Krelis is naar ket 1 and gegaan' Het vuurtje ging maar lackte erom en kwam nooit meer weerom Toen riep de koer ket water, dat kwam met veel geklater, water jij moet vuurtje klussen, vuurtje die moet knuppel kranden, knuppel die moet Krelis slaan, want Krelis is naar ket land gegaan' Het water ging maar lackte erom en kwam nooit meer weerom Toen riep de koer ket osje van ackter kij ket kosje, osje jij moet water drinken, water dat moet vuurtje klussen, vuurtje die moet knuppel kranden, knuppel die moet Krelis slaan, want Krelis is naar ket 1 and gegaan' Het osje ging maar lackte erom en kwam nooit meer weerom Toen toog de koer er zelf op af, kij kad ket mes al in de kand, kij wou ket osje slackten, maar ket osje gaf een flinke stoot, en toen was ket kele koze koertje dood Het water vloeide weg in ket zand, ket vuurtje stak ziek zelf in krand, de knuppel sprong nog steeds van keisa de kuppel, en Krelis d ie lackte er dapper om want ket koze koertje kwam nooit weerom.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 13