Zaterdao 1 Ociolier 1921, Openbare Notaris Otoreen Linnentijk Wed. C. de Wit 727 Ja 's morgens vroeg ga ik op pad al met de hondewagen, m'n boezel voor,m'n klompen aan en bij de klanten vragen. Ik prijs dan steeds m'n waren aan, gedraag me altijd net. De mensen zeggen dan heel vaak: daar heb je honde-Bet. En als ik soms wat lovig ben, dan rust ik onder de bomen. Dan zit ik in het hoge gras wat voor me uit te dromen. De hond die krijgt wat water, wat water uit de sloot. Ik hou zo van dat beesie ik hou van hem zo groot. Maar op een koude winterdag lag daar m'n trouwe Loekie. Hij trilde en hij keek me aan daar in z'n eigen hoekie. Nog ene keer toen zuchtte hij het beesie kon niet meer en lag toen op het verse stro z'n ouwe koppie neer. Nu trek ik zelf de wagen maar loop niet voor de lol. Ze zijn verlegen lekker, m'n kissie zit nog vol, ze benne niet te mager en zeker niet te vet. Dus koop je zoute haring altijd bij honde-Bet. nam. 8 uur in Ilotel Do Haan te Hlppolytushqel op Wieringcn ten verzoeke van Mej. WIGBOUT, Wed. C. DE WIT en Kin deren, van te Ilippolytushoef op den besten stand aan de Hoofd straat frontbreedlc 12,23 M groot 53(J M2 bijzonder geschikt voor op te rich ten zaak. Aanvaarden terstond vrij van huur. '.asten van 1 Januari' 1928. 'Betalen op 15 November 1927. a-'y? voor bedden, peiiens en kussens, Prijs zoo laag als vroeger. VEEREN vaial 90 cents, alsook lapok. Beddenzakken. dekensbont steeds voorracig. Doet uw v:ordeel bij H.-toef Wieringen. ie.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 12