716 WIERINGEN-DEi-J OEVER, Afsluitdijk, 1ichtopstand1884 opname maart 1986 Geraadpleegde literatuur en bronnen: Drs.J.T.Bremer: Wiringherlant deel 1, 1979 Dr.J.C.Daan: Wieringer land en leven in de taal, 1950 Mr.J.Belonje: De Speelwagen ,1950 Archief van het Scheepvaartmuseum te Amsterdam Rijksarchief te Den Haag Rijksarchief Haarlem Uitgaven van Historische Vereniging Wieringen Monumentenzorg Noord-Holland te Haarlem Rijkswaterstaat te Den Oever

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 34