715 Wtoringeti. Haven, Oever Nittuwewog Houkus* Wwingpu

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 33