STUKJE "STAMBOOM" (MUS (gegevens van M.Boersen-Bron) Nan Gerritsz Omis, zeeman ged.Wieringen 22 september 1776 trouwt met Volke Corn.Keyzer. Kinderen: 1.Gerrit geb.Wieringen 12 juli 1820 overleden 10 augustus 1905 ongehuwdlichtwachter 2.Cornelis geb.Wieringen 13 december 1831. Cornelis Omis geb.Wieringen 13 december 1831lichtwachter trouwt met Maartje Rotgans. Kinderen: o.a.Gerrit geb.21 mei 1863. Gerrit Omis geb.Wieringen 21 mei 1863,lichtwachter trouwt met Grietje Lont. Hij is de laatste lichtwachter aan De Haukes. Gerrit en Grietje krijgen 9 kinderen, o.a.Gerrit geb.Wieringen 6 september 1888. Hij is visser, kolenhandelaar en kastelein en trouwt met Trijntje Doves. GEMEENTE WIERINCEN. t GERKIT OMIS. Een bekende en zeer geziene bewoner van De Haukes is heengegaan. Een welbesteed leven is afgesneden, met het verscheiden van deze' rabuste figuur, wiens vriendelijk gelaat en oprecht karakter een ieder voor zich in nam. - Jaren lang was hij lichtwachter en bedien de c£e vuren od de haven en het groote licht- in de Koog tevens was hij molenaar op-het bekende witte molentje bij De Haukes. Een teergevoelige figuur als de heer Omis was, kwam het zeker na aan het hart, dat toen "liét1 Amsteldiep werd gedicht, de vuren j niet meer noodig waren en ook het molentje mpest verdwijnen, waa het werd vervangen door 'n electrisch gemaaltje. _pe heer Omis werd op penstoen gesteld en temidden zijner kinderen, waarvan de mees- ten-te De Haukes wonen, genoot hij een wel verdiende rust. Dikwijls zagen wij hem in de Wieringermeer wandelen, "Waar eertijds de lichtstralen zijner vuren over de schuimende goiventoppen speelden en zijn gedachten zullen dikwijls bepaald zijn bij alle verandering, die hier heeft pl&ast gehad, waarmede hij zich slechts noode kon vereenigen. Nu hij de eeuwige rust is ingegaan, is zeker op hem yan toepassing 't'mooie psalmvers Rust- mijn ziel, Uw God is Koning Heel de wereld Zijn gebied 'A'ixs wisselt en verandert Maar5 Hij zelf verandert niet.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 32