I- - GRlETdt LONT 5 ÜMI5 n LH Hi^r LIEv£ VfiBUW EN MOEDEf V fcts :2 5cpr 1365 S ÜVESL 23 Sepr 1932 E.CMTGE5(50T£ vrtfj ■t.N LÉVEN LÉF RWdSUfifcrwiE-: f 5e8 21 rif. iap-> 713 Heden overleed plotseling onze lieve Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader GERRIT OMIS Cz., (Gep. Rijkslichtwachter), (Weduwn. van Grietje Lont), in; den ouderdom van bijna 76 jaren. Zijn bedroefde KINDEREN, Behuwd- en Kleinkinderen. De Haukes, Wierlngen, 6 Mei 1939. De teraardebestelling zal plaats hebben Dinsdag a.s., nam. 2 uur te Westerland. Lampaansteker van de lichten op Lutjeland en de Westerlanderdijk was Kees Wiegman (Kees van Bertus). Hij was tevens boer. Wie het licht binnen de Quarantaine-inrichting aanstak is niet bekend. Waarschijnlijk een personeelslid werkzaam binnen de inrichting. Lantaarnopsteker aan Den Oever was Meyert Tij sen (Moike de vuuropsteker) hij stak tevens de straatverlichting in Den Oever aan. Ze waren lantaarnopsteker, iedereen had wellicht nog een eigen beroep en men stak de straatverlichting aan. Voor dat laatste werd men door de gemeente betaald, tenminste dat mogen we aannemen. Hierover is echter niets bekend volgens een woordvoerder van de gemeente Wieringen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 31