712 C.OMIS Geb. op 13 december 1831, overleden op 24 mei 1900. Op 16 maart geplaatst als hulpwachter tegen een beloning van f 60. jaars.In 1885 verhoogd tot f 100.-. Op 6 juny 1888 benoemd tot lichtwachter voor f 350.-. Dit bedrag werd in de loop der jaren verhoogd tot f 500.-. - s C.Omis wordt in 1900 opgevolgd door GERRIT 0MIS Geb.op Wieringen 21 mei 1863, overleden 6 mei 1939. Hij was de lampaansteker tot de sloop van de beide torens die leiding gaven aan de Sloot. Hij stak tevens de straatverlichting aan, bovendien was hij molenaar. Gerrit Omisgetrouwd met Grietje Lont.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 30