706 In 1985 is de ingang van de haven van Den Oever aan de Waddenzeekant verlegd i.v.m.constante verzanding van de haven en de toegang tot de haven. Het vaarwater wordt na de verlegging van de havenmond op diepte gehouden door de uitstroming, die ontstaat tijdens het spuien van het IJsselmeerwater naar de Waddenzee. Deze verlegging van de ingang maakte het opnieuw nodig om de verlichting aan te passen. Aangezien de situatie vanaf het IJsselmeer hetzelfde bleef, heeft men de toren laten staan. Het gevolg is wel, dat de toren nu alleen nog dienst doet voor de scheepvaart vanaf het IJsselmeer. Aan het oosteinde van de spuisluizen bij Den Oever heeft men nu twee van lampen voorziene palen geplaatst. Deze geven met 132 ineen leiding bij het binnenvaren van de spuikolk, waarna een derde licht leiding geeft naar de haven DEN OEVER Huidige situatie Zo hebben we na ruim 170 jaar weer geleidelichten op Wieringen. Alleen de lantaarnopsteker is niet meer nodig. Zie aanhangsel over de lantaarnopsteker en zijn instructies. V[2,) Ui iwaieringssluizen Voorhaven 1:25 000(54°N) SrawraJuf/ert 20\

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 24