i li P - I V. i!| 3 f to Sr 698 Lichtenlijst va a 1921. N A A M. PLAATS. N. Breedte en Lengte O Hi K arak ter. fl) (tit (71 Zuiderzee. Vrrvoly). Van Ewjjksluis (Hooge licht). Wieringen. i, (llooge licht). tie Houkes. Westerlanderdijk. Lutjeland. Wieringen. den Oever. Gaatje. D(jk. Bij het Wier- hoofd, ZO. van Westerland. Binnenwaarts, 390 M. van vorig punt. Kop W.haven- dain. Kop O.haven- dai n. Op den dijk, 450 M. beW. de haven van de Houkea. Binnentalud van den dijk, NW. van ZW.- punt van Wie- ringen. W. punt van het eiland op de hooge'gron den. Kruin Oever- dijk tegenovei haveningang. Uiteinde paal- scherm inliet verlengde van W.lijk haven hoofd. Zee-einde van O.ljjk haven hoofd. Tegen W.kant Nieuwe Zeug. 52 53 0 3 O. V V, V. R. V. G». V. 52 53 0 2 O. 52 53,5 0 1,5 O. 52 56 0 9 O. 52 55,5 0 11 n R. en W. G». R, R. Y. Elke 5 sec. Helder 2,5 Elke 10 sec. G.G. Helder 7 MO Zeemilieu zichtbaar. .3 O O JZ Opstand. OP MERK IN GEN. il (9) 50% (10) 90% (Hl (12) Bijzonderheden. 03) ■&S O O S" (14) rt -z - gOB (15) (Ut) 449 5,5 1,5 6,5 Houten paal. 4,5 1912 Het merk van dit licht met het vorige inéén geeft leiding in het binnengedeelte van liet vaarwater. 450 451 6 6 2,5 2,5 9 13 IJzeren geraamte, vierkant en rood. IJzeren geraamte, zeskant en rood, lantaarn grijs. 6,6 14 1884' 1885 Het merk dezer lichten 332° inéén geeft ge deeltelijk leiding in de Sloot. 452 - 5 Houten lantaarn paal. 2,5 1919 453 5 Idem. 4,1 1919 454 5 2 6 Idem. 2 1916 Het licht van Lutjeland 303° inéén met dit licht geeft leiding in liet N.lyk deel van de Sloof tot onder den djjk. 455 5 2 8,5 Lantaarnpaal. 4,5 1916 Het hooge licht van Wieringen 72? inéén niet dit; jicht geeft leiding naardien mond van het vaarwater naar de van Ewijksluis. 456 5 2 9,8 Houten lichthuis op palen. 4,6 1892 Zichtbaar van 347° door N.,0. en Z. tot over stompe ton n°. 2 van het Amsteldiep. 457 6 10 2,5 3,5 16,5 Zwart ijzeren ge raamte, vierkant, met grijs licht huis. 14 1918 Zichtbaar rood van 194° tot in 236° en van 272° tot in 287°; overigens wit. Wanneer het licht onklaar is, worden aan de zeezfjde, 16 M. bffvpu hoogwater, twee witte vaste lichten getöond, 3 M. NW.t.N. van elkaar. 458 1 5,3 Lantaarnpaal. 4 1916 459 1 5 Idem. 4 1918 460 4,5 1,6 3,5 Zwarte lichtboei n°. 4it. 1914 Wordt bfj ijsvorm ing vervangen door een zwart dryfbaken met afgeknotten kegel'.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 16