697 In 1892 is een derde licht geplaatst aan de westkant van het eiland en wel op de hoge gronden. Dit licht stond binnen de omheining van de Quarantaine-inrichting en bestond uit een houten lichthuis op palen. Het licht gaf goede aanwijzing vanaf het uitkomen van het Ulkediep en Molendiep tot in het grootste deel van het Amsteldiep. Het was nuttig voor de doorgaande scheepvaart, maar ook voor schepen bestemd voor de aanlegsteiger van de inrichting. De Quarantaine-inrichting (in de volksmond: de Pesthuizen)is in 1806 door de Marine gesticht voor de opvang van opvarenden met een besmettelijke ziekte. In 1876/1877 zijn de houten gebouwen gesloopt en vervangen door een kruitmagazijn,werkplaatsen en enige huizen. In 1923/1924, tijdens de aanleg van de kleine Afsluitdijk, is het complex opgeheven. In 1899 werd een vierde licht (Lutjeland) geplaatst. Dit was slechts een licht op een paal. Met het hoge licht van Wieringen 72 ineen, gaf dit licht leiding naar de mond van het vaarwater naar de Ewijcksluis. Deze lichtenlijn was dus belangrijk voor de veerdienst naar Wieringen. In 1916 werd het licht van Lutjeland vernieuwd/veranderd en een vijfde licht geplaatst. (Westerlanderdijk).Deze lichten ineen 303 geven leiding in het noordelijk deel van De Sloot. Kennelijk was in de loop der jaren de loop van De Sloot dusdanig veranderd, dat met êén lichtenlijn niet meer kon worden volstaan. Deze vijf lichten geven dan drie lichtenlijnen voor de scheepvaart en wel als volgt: 1.een lichtenlijn 332 in het zuidelijk deel van De Sloot 2.een lichtenlijn 303 in het noordelijk deel van De Sloot 3.een lichtenlijn 72 vanaf De Ewijcksluis naar het Amsteldiep Voor details: zie de lichtenlijst uit 1921. Zie kaart van Wieringen en plankaart van De Sloot en Molendiep. Zijn overgenomen van een kaart uit 1923 behorend bij boekwerk "Reizen over de Zuiderzee"door T.P.Keyzer. Kaart en boekwerk maken deel uit van de collectie van het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Volgens enkele oudere inwoners van Wieringen zou er ook een licht op het Schuthornerhoofd hebben gestaan. Waarschijnlijk bedoelde men echter het licht op de Westerlanderdijk. In 1920 werd begonnen met de aanleg van de kleine Afsluitdijk tussen Noord-Holland (Ewijcksluis) en Wieringen. Deze dijk werd in 1925 opgeleverd. De afsluiting van het Amsteldiep maakte alle lichten aan het westeinde van het nu voormalige eiland overbodig.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 15