Lichtenlijst van 1911 •^2 Zuiderzee. (Vervolg.) w. VenD I'laals. N. Ilrecdl.p. IjCllgt.O t*l Karakter. H o is) '5 _a cj r* 3 aS Sr5 Sg taf >lu. Bij hot Wicrlioofd, ZO. vim Westerland. 52 53 0 3 0. Y. 8 .11. 9 187 IJzeren geraamte, vierkant en rood. 6,6 18231 1884 Binnenwaarts, 390 M. van vorig punt. - - V. S 1). 13 1S8 IJzeren geraamte, zeskant en rood, lan taarn grijs. 14 1823 1885 Kop W. havenda.ni. 52 53 0 3 0. en Gr. Y. 4 1 L. 5 189 Lantaarnpaal. 2,5 1892 Binnentalud van den dijk, ZW. punt van Wièriugén. 52 53 0 2 0. Y. O O D. 6 190 Idem. 2 1899 W. punt van liet eiland op de hooge gronden. 52 53,5 0 1,5 0. V. 6 L. 9,8 till Houten lichtbuia op palen. 4,6 1 892 Kop Ocverhoofd. 52 56 0 9 0. W. en Tt. Y. 6 3 1). 7 192 Lantnarnpanl. 6 IS 96 1900 Lichtboei tegen W. kant Nieuwe Zeng. 52 55,5 0 11 0. Yeti U. Elke 10 sec. Helder 7 5 D. 3,5 [93 Zwart, n®. \a. 19QS Lichtboei bij 0. uitloop aan N. zijde vaarwater 52 59,5 0 2 0. id. 5 D. 3 Ï94 Bood en zwart horizontaal gestreept. 1904 Opstand. Hij zonderheden. ft ooyLo !u M. IS* Var."' W. 1 I." Aanmerkingen. Ilel merk dezer licliten N 332° O. inéén geeft gedeeltelijk leiding in de Sloot. Ziclitlinnr groeit in N 93° O. door O N. en W. lol in N 273° O.; wit tot in N 183° O. Het lioogc licht van VVieringen N 72° O. inéén met dit licht geeft leidiug naar deu mond van het vaarwater naar de Ewijksluis. Zichtbaar over stompe ton n®. 2 door Z., O. en N. tot in N 317° O. Zichtbaar wit in N 76° door O. en Z. tot in N 194° O.rood tot in N 236° O.; wit door W. tot in N 329° O.; overigens verduisterd. Wordt bij ijsvorming vervangen door een zwart drijfbaken met afgeknotlen kegel. Wordt bij ijsvorming vervangen door een rood en zwart hori zontaal gestreepte kogelton met kegel. ON vo Ln

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 13