fries_^ scheepvaa/y museum Sneek en Sneker oudheidkamer 664 Pleziervaart Boerenbootjes Grote zeevaart Koopmanskantoor Zeemanssouvenirs Palinghandel op Londen Zuiderzee- en Waddenvisserij Beschilderde Ypekolsgakamer Tegel- en volkskunstkamer Beurt- en trekvaart Friese Admiraliteit Flessenscheepjes Scheepswerven Touwslagerij Mastmakerij Archeologie Vrachtvaart Zeilmakerij Scheepssier Stijlkamers Bibliotheek Skütsjezaa! Bedrijven Kustvaart Zilverzaal IJszaal Hiernaast treft u gegevens aan over het Fries Scheepvaartmuseum uit Sneek. Dit museum is een bezoek meer dan waard, al was het maar dat er een model van een Wieringer aak te zien is. Openingstij den maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur zondag van 12.00 tot 17.00 uur op feestdagen gesloten Te vinden: Kleinzand 14 Sneek tel.05150-14057 OPROEP Wie heeft nog de Wieringer krant van ca.15 mei 1940? En van ca.29 augustus 1941 Mevrouw Marie van Houten-Koorn zou nog graag de geboorte-advertenties van haar dochter en zoon daaruit willen hebben of kopiëren. Reacties graag bij de redactie. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TT-TLlOJLlUDTinC

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 5