Van de bestuurstafel Terugblik jaarvergadering 400 leden. 661 Dinsdag 14 maart j.l.heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgehad, waarover u in het vorige nummer van "Op de Hoogte" uitvoerig bent geinformeerd. Belangrijk om nog even te memoreren is dat de vereniging op 14 maart circa 400 leden telde, 50 meer dan in maart '94. Gerard Hille was als bestuurslid aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld wegens vele andere aktiviteiten op het muzikale vlak. Ik wil Gerard hierbij nogmaals bedanken voor zijn inzet voor de Historische Vereniging Wieringen gedurende drie jaren. Film Joris Ivens Na de pauze werd op 4 tv-schermen de videoband gedraaid met de film van Joris Ivens over de aanleg van de Wieringermeerdijk. Dit was buitengewoon indrukwekkend, vooral de zware lichamelijke arbeid die daar verricht werd, sprak vele aanwezigen tot de verbeelding. We zullen u binnenkort in de gelegenheid stellen deze film en het nog niet vertoonde deel te bekijken. Lezing van de heer Renssen Als u dit leest, heeft de heer Renssen uit Paterswolde inmiddels op woensdag 26 april een lezing met dia's gehouden over zijn speurtocht naar zijn voorouders. Hij had het geluk dat hem bij het samenstellen van zijn kwartierstaat bleek dat er van zijn voorouders nog veel waardevolle grafstenen bewaard waren gebleven. Aan de hand van prachtige dia's vertelt hij zijn verhaal en benadrukt hij het belang van de instandhouding van oude begraafplaatsen o.a.in samenwerking met de landelijke vereniging "De Terebinth". Prijsvraag logo HVW We nodigen u uit een logo te bedenken/ontwerpen voor de Historische Vereniging Wieringen. We willen nl. nieuw briefpapier en enveloppen laten drukken en voor de herkenbaarheid is het goed om over een eigen logo te beschikken. Tot 1 juli a.s.kunt u uw ontwerp indienen bij de secretaris. Voor de beste inzender is er een aardigheidje. Excursie scheepvaartmuseum Amsterdam Zoals ik in de vorige "Op de Hoogte" al heb aangekondigd organiseren we op zondagmiddag 21 mei a.s. een excursie... gratis. Voor niet-leden komen het vervoer en de rondleiding samen op f 15,- (afrekenen in de bus). De entree (museumjaarkaart gratis) dient ieder zelf aan de kassa te betalen évenals koffie en andere versnaperingen. De bus start op Westerland: 12.00 uur Dorpshuis 12.00 uur Supermarkt Tadema 12.05 uur Rabobank Hippo 12.10 uur bushalte Hofweg 12.10 uur bushalte Oosterland

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 3