Samenstelling bestuur HistVerVieringen voorzitter: J.J.Lont Kerkweg 11 1779 GG Den Oever tel.02271-2329 secretaris: J.Fijnheer Verbindingsweg 1 1778 KS Vesterland tel.02279-3997 penningmeester M.H.Smit Koningstraat 11 1777 AA H'hoef tel.02279-3237 leden: T.Lont-Lont Kon.Vilhelminalaan 39 1777 CR H'hoef tel.02279-2244 H.A.Panjer Gasthuisweg 19 1779 AH Den Oever tel.02271-1406 A.C.Jongsma Vesterlanderweg 16 1778 KK Vesterland tel.02279-3009 Redactiecommissie voorzitter: JKRienstra-Mulder Pennekrogtje 18 1777 MG Hippolytushoef tel.02279-3847 secretaris: MLBoersen-Bron Kerkplein 26 1777 CD Hippolytushoef tel.02279-1970 leden B.Modder-den Drijver Koningstraat 41 1777 AA H'hoef tel.02279-1560 V.E.A.van Tol Zuiderzeestraat 1 1779 BN Den Oever tel.02271-1830 NFij nheer-Rotgans Verbindingsweg 1 1778 KS Vesterland tel.02279-3997 Lidmaatschap Historische Vereniging Vieringen f 25,- per jaar Bankrekening:Rabobank Vieringen rek.nr.37.03.31974 Bankgiro nr.295861 Voor copy en/of mededelingen s.v.p.contact opnemen met de voorzitter of secretaris van de redactie.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 2