1945 - 1995 De 50e herdenkingsdag van het einde van de 2e wereldoorlog komt tot leven in de vaderlandslievende kunst van Norman Rockwel. Inhoud blz. Van de bestuurstafel 661- -662 Schenkingennieuwe leden, verhuizingen 662 Museum Jan Lont 663 Fries Scheepvaart Museum 664 Oproep 664 Hoe kwamen zij op Wieringen? 665- -667 Bebouwing Den Oever 667- -672 Een kleuter ontdekt Oosterland 672- -674 Sociaal Hist.Centr.voor Flevoland 674- -675 Wieringer dialect 675- -677 Volksgeneeskunst 677 Het eiland Wieringen voor 'n halve eeuw 678- -679 Herinneringen aan Wieringen uit het leven van Hendrik de Vet 680- -681 Een foto van een boerderij brengt uitkomst 681- -683 50e herdenkingsdag 684

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 25