681 Daarnaast was hij op Wieringen een zeer geliefd konijnensport liefhebber en heeft daarvoor zeer veel werk gedaan en had hij hierin veel vrienden. Hij was dan ook altijd te vinden op tentoonstellingen. Ze hebben met veel plezier gewoond en gewerkt op Wieringen. In 1948 ging de familie De Vet verhuizen naar Oosterland en wel naar de Akkerweg en kregen daar in 1950 nog een zoon Jeen. Later ging de bakkerij van Terpstra over naar Jan Wit (thans wonende met zijn vrouw Hannie in Winkel en werden zij compagnons van elkaar tot midden 1951, toen Henk besloot voor zichzelf te beginnen. Ze verhuisden naar Wieringerwaard waar de bakkerij van Jan Raspe aan de Nieuwe Sluis werd overgenomen. Na 5 jaar moest, op doktersadvies, vanwege de gezondheidstoestand van zijn vrouw, Henk besluiten de bakkerij van de hand te doen. Hij kon toen in Ruurlo (in de Achterhoek) chef bakker worden bij een bakkers weduwe. Hier heeft hij 10 jaar met veel plezier, in een toch economisch moeilij ke tij dgewerkt Op dat moment deed zich de gelegenheid voor van baan te veranderen en werden zij aangenomen als huisbewaardersechtpaar op een groot landgoed aan de rand van Arnhem. (Schaarsbergen)Hier hebben zij een fijne baan gehad bij Baronesse van Harinxma thoe Slooten-Scheidius tot aan hun pensioen. Helaas heeft Henk daar maar zeer kort van kunnen genieten, want een jaar later is hij overleden. Dit alles is opgetekend door zoon Jeen uit de mond van zijn moeder, die nu 84 jaar oud is en in verzorgingshuis "De Biesdel" te Velp bij Arnhem woont. Mochten er leuke reacties komen, dan zouden wij dit zeer op prijs stellen, natuurlijk zeker voor mijn moeder die het nog vaak over de tijd op Wieringen heeft. Jeen de Vet Kemperbergerweg 5 6816 RM Arnhem tel.085-515953 EEN FOTO VAN EEN BOERDERIJ BRENGT UITKOMST John Defriese woont in LouisburgCape Briton Island,Nova Scotia, Canada Zijn grootvaderJan Defriese,was een Hollandse emigrant.de eerste keer gehuwd met een Ierse.de tweede keer met een Schotse vrouwGrootvader Jan was duiker en is in 1907 met twee van zijn zoons verdronken. John,die geen woord Nederlands spreekt,had vast in z n hoofd om hier naar de geboorteplaats en eventuele familie van z n grootvader te gaan zoeken. En dus kwamen hij en zijn vrouw met twee vrienden uit Canada naar Nederland.Ze logeren bij familie van die vrienden in Gemert. Van daaruit werd de zoektocht begonnennaar Jan de Vries uit Holland. sis**********************#*************!}:**:}:#

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 22