Geneesmiddelen en geneeswijzen 677 Hij het oalle ouwe dööze mit kaarte en plakboeke weer uut de kas haalt en nou maar kieke welleke of ie al had en welleke niet Wat jij nou skrief over dat Wierings dat is denk ik toch voer iederien weer aars.De ien praat van harses.de aar van kop en de derde praatvan hoofd en zo ken je oalles wel opnoeme.Maar ik denk dat et over et oalgemeen wel wat kort waar en wat voer de ien gewoon waar is voer een aar te grof. We heawwe lesten nag vort weest en deer wiere oudhollangdse spelletjes dèèn.Deer heaw ik wel zo verskrikkelek lacht,der benne van die serieuze menske die miene dat je oalles om et echt moet doen maardat ken ik den niet. Der waar zo'n koperen stang deer most je mit een ring an een stokje omheen naar et end toe.En as je mit die ring die stang raakte den gaf dat geluid en den waar je oaf en most je opnuw beginne,dat mocht drie keer.Ik had stiekem dat apperaat uut zet dat dat vrouwke dat an de beurt waar dee verskrikkelek d'r best Halleverwege zei ik teugen een aar "Dat ding staat uut" Dat wij skik vanzellef.En sie kwam an et end van dat ding zonger dat ie knort had.Skrief op zeit ze,ik heaw honderd pun- te ik wil ok wel es goed uut de hoek komme.Later zeit een aar nag moete we dat nou nag zeage?Welninnet dut is veuls te mooi. Maar ze had et wel deur hoor ze is ok niet gek.En we moste ok nag sjoele om een hoekje en nag veul meer van zoks.Et waar bar gezelleg.Nou stop ik maar want aars wete we woenesdag niks meer te loaben.Doe de groete an vader en jullie de groete van Maartje en Grovvader. VOLKSGENEESKUNST Jo Ruitenburg van Piet Dirks vertelde dat ze voor een "zwel" een zweer) bruine teer moest halen bij de timmerman. Van oude lakens werden dan repen gescheurd om als verband te worden gebruikt. n V annonces betreffende SEGBRÖEKLAAN 33 - VGRAVENHAGE Uit:Libelle 1950 1 worden in dit blad slechts opge nomen, indien zij vooraf voorzien zijn van het stempel „GEEN BEZWAAR'* tegen de plaatsing, afgegeven door de Commissie van Contróle op de Aanprijzing van Geneesmiddelen en Geneeswijzen, waarvan 't Secretariaat is gevestigd

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 18