675 De prijs wordt toegekend aan een nog niet eerder gepubliceerd geschrift dat betrekking heeft op: de Zuiderzee (beurtvaart, visserij, scheepvaart enz.) het Zuiderzeeproject (de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee) de Zuiderzee/IJsselmeerkustplaatsen de provincie Flevoland (Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland; de gemeenten Urk, Noordoostpolder.Dronten, Lelystad, Almere en Zeewolde) Aan de toekenning van de prijs is niet alleen een geldbedrag van f1.4000.- verbonden, maar ook de publikatie in één van de reeksen van het Centrum. Het reglement voor de toekenning van de prijs is verkrijgbaar bij het. Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland Postbus 73 8200 AB Lelystad tel.03200-55404 De sluitingstermijn voor inzending is 31 december 1995. Informatie:Drs.A.van Dijk tel.03200-55404. Noever Waarde Ma. 't Is voerjaar oal zou je dat niet seage.Hagel en sneeuw harde wiendfdat et ken niet beroerder. Ik docht geliek an grovvader as ie nou maar niet zö eigenwies is om te komme mit dut weer. Om deuze tijd moet et zontje skiene,den kenne de zeumer- feugels weer op je snoet en erreme komme.Ik gebruukte karremelk om te bleke.Maar as et hoog zeumer waar en ik lekker bruund den verdwene die bruune stipkes.Je liekt Aaike Pik wel seid moeder den.Vandaag de dag hoor je onger de sonne- bank te leagen.mij krieg je deer niet op.Ang dat et hemeltje niet meeromhoog gaat en in de krangt sting dat een man van de trap laserde omdat ie niks meer zag doe ie der onger vedaan kwam.Ik sit liever op et bankje buuten te zonnen.dat hemeltje voalt niet. Vader het sien sórregkies der uut hale litten.Een pien dat ie had van dat kreng.Liekt wel of mien oge tusken mien wiend- brèèuwe sitte.En mien kake kenne amperan van mekaar seit ie. En ga zo maar deur.Hij het spoelt mit brandewien en et skraap- sel van wilde wortel vanzellefManne binne van die pèèuwkonte. Volleges vader zate der oallegaar stiekelege wortele an en stake die oalle kangte uut behalleve de goeie,Et waar nag uut- skeurt maar mit een drèèdje mit een knööpke der op is et weer dicht noait.As je em hoorde leek et et achste wereldwonder wel.En hij had er nag maar ien deer ie bar zuuneg op waar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 16