672 17.Familie Schreuder 18.Bauke Jasper Kind:Hendrik In vorige afleveringen zijn sommige families ook al eens beschreven. Er werd soms verhuisd omdat de woningen of woonwagens dan beter waren. De samenstellers zijn: Jn.Koorn, Annie Kresmer-DovesKees de Groot, Jo Tij sen-van Eekelen, Wies Doesburg— van Eekelen en C.V.Koorn. EEN KLEUTER ONTDEKT OOSTERLAND Ongeveer 60 jaar geleden. Ingezonden door Rita Land-Terpstra uit Noorwegen. Als je zo'n jaar of vier, vijf bent, begin je de wereld buitenshuis te ontdekken en voor mij bestond die wereld uit Oosterland. Een van mijn speelkameraadjes was Arie Leien jr., maar tegelijkertijd waren daar een paar oude mannen. In de eerste plaats Opa Meiert Tijsen, ik denk dat dat Arie's opa was, maar zeker weten doe ik dat niet.Ik vereerde hem zo af en toe met een bezoek. Opa Mooike woonde eerst in een oude boerderij aan het begin van de Akkerweg, maar bouwde in die tijd een nieuw huis ernaast.Later woonde Arie daar, ik kwam in die tijd kennelijk nog al eens bij Opa Mooike, veel daarvan herinner ik me niet meer. Er werd van hem verteld dat hij erg "zunig" was en dat hij in z'n nieuwe huis alleen een zolderkamer bewoonde en daar, om de vloer te sparen, kranten op had gelegd. Hoe dan ook wat ik me wel herinner, is dat Opa Mooike op een kwade dag was overleden. Dat vond ik maar niks. Misschien kunnen we nog eens uitvinden hoe oud ik toen was door Opa Mooike's overlijdensdag na te trekken. Als rondzwervend kind was ik natuurlijk op de dag van de begrafenis, hoewel van huis uit streng verboden, ook in de buurt van het kerkhof. Iemand van het gezelschap vond kennelijk dat Opa's kleine vriendinnetje er ook bij hoorde en haalde mij op het kerkhof waar ik de hele plechtigheid meemaakte. Later vertelde ik in geuren en kleuren aan een ieder die het maar horen wilde dat Mooike in het slootje lag en daarom niet meer in zijn huis woonde.Zou er nog iemand zijn die zich nadere details herinnert Een andere vriend was Opa Koorn, de vader van Wijntje en Ma. Heel vaag kan ik me ook zijn vrouw nog herinneren, die stelde voor mij de heks uit de sprookjes voor, niet omdat ze zo slecht was, maar omdat ze vrijwel dubbel liep van de reumatiek. Toen zij was overleden bleef Opa Koorn alleen achter met Ma. Ma was gek, zei iedereen. Maar toen mijn moeder me eens vroeg wat dat dan wel betekende, vertelde ik haar dat je dan erg veel verstand had en erg lief was. Het familieverhaal gaat dat ik als ik wel eens bij mijn grootouders in Koedijk of Alkmaar logeerde, in die tijd niet naar huis, maar naar Ma verlangde. Wie schrijft nog eens het verhaal van Ma Wat zou er van haar geworden zijn als de mogelijkheden van vandaag de dag op haar hadden kunnen worden toegepast

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 13