669 Later woonde hier A.Kresmer, getrouwd met Annie doves. Kinderen: Marthe», Thea en Gusta 2. Familie P.Bons, afkomstig uit Sliedrecht. Meer niet over bekend. Daarna A.Boer, getrouwd met Ariana v.Dijk Kinderen: Annie, Jansje, Pietje, Henk en Adri Toen:familie D.Tienstra Sr. deZH055ti"i8 h6bben 81 eerd0r beschreven in een voorgaande "Op Daarna: D.Tienstra Jr.,getrouwd met G.v.d.Heijden Kinderen: Sjoukje en Dolf Deze.woning staat er nu nog.Er is nu wel electra, we denken al ruim 10 3* £am*lie G«Visser, ook afkomstig uit Sliedrecht. Kinderen: Janny en 2 jongens Bons en Visser waren zwagers. Later woonde daar T.Bos en Gerritje de Wit. Hun kinderen hebben hier nooit gewoond, ze'waren al getrouwd. Nu volgt bebouwing op perceel no.380. Eigenaar Jn.Klein, Hippolytushoefin die tijd aannemer. 4. Huize Wilhelmina: dit stond er netjes op geverfd. Hier woonde Fokko Visker. Kinderen: Co en Dirk In zo'n bak achter de sleepboot gingen ze bij slecht weer naar het werk aan de Afsluitdijk

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 10