JAARVERSLAG 1994 639 De bestuurssamenstelling is sinds de jaarvergadering van 17 maart 1994 ongewijzigd en ziet er als volgt uit: J.J.Lont, voorzitter T.Lont-Lont, lid J.Fijnheer, secretaris H.Panjer, lid M.H.Smit, penningmeester A.C.Jongsma, lid G.Hille, vice-voorzitter N.Fijnheer-Rotgans, notulant Het bestuur kwam in het verslagjaar 7 maal bijeen en vergaderde 1 maal met de redaktie. Voor de leden van de vereniging werden de volgende activiteiten verzorgd: 1.jaarvergadering met lezing door de heer J.T.Bremer 2.lezing door de heer Sarfaty 3.6 maal was er gelegenheid om kennis te nemen van de bezittingen van de vereniging,nl.steeds de eerste maandag van de maand in de openbare bibliotheek. 4.1 maal een excursie naar Hoorn, daar werd het Westfries Museum bezocht en een geslaagde stadswandeling gemaakt. 5.een tentoonstelling in de Westerlander kerk tijdens de weekenden van 1,2,8 en 9 oktober. 6.en natuurlijk het verenigingsblad "Op de Hoogte", dat dankzij de inspanning van de redaktie weer 5 maal kon verschijnen. Wat doet het bestuur nog meer voor de vereniging 1. medewerking wordt verleend aan een onderzoek naar dialecten, dat door het P.J.Meertensinstituut wordt geleid. 2.het bestuur zorgt voor sponsors. Mede dankzij Hips Herberg, Hotel-café De Harmonie, Fa.N.Looze, Rabobank, reisbureau Hippo en Westerland heeft alles in huis kon "Op de Hoogte" weer keurig verzorgd verschijnen. 3.het bestuur stimuleerde en begeleidde een groepje enthousiaste mensen, die zich bezig houden met de grafstenen op het kerkhof rond de kerk in HippolytushoefDankzij een aantal leden en bestuursleden zijn een groot aantal teksten op de zerken weer leesbaar. Het komende voorjaar zal deze klus worden afgemaakt. Er zullen dan ook foto's van alle stenen worden gemaakt en de teksten genoteerd. 4.op zaterdag 1 oktober 1994 was de vereniging aanwezig met een stand op de genalogisch-historische dag in Schagen. 5.medewerking werd verleend aan het organiseren van een Wieringer dag in Noorderlicht op 1 juni. Een daar ingerichte fototentoonstelling is nog een aantal weken blijven hangen. 6. een aantal jaargangen Wieringer kranten werden ingebonden en kunnen nu gemakkelijk door belangstellenden worden ingezien. 7. er is overleg gaande tussen een aantal belangstellenden en instanties over de kazematten bij Den Oever. 8.een werkgroep is bezig gegevens te verzamelen over Polder Waard Nieuwland. In 1996 bestaat de polder 150 jaar. De vereniging hoopt een boekje te kunnen uitgeven. 9. tijdens de Florafeesten in Den Oever is er in de Kapel een foto-expositie ingericht. 10. namens de vereniging zijn Jaap en Nel Fijnheer- Rotgans vertegenwoordigd bij Museum Jan Lont. Zij helpen mee aan de tentoonstelling daar. 11. de weekenden in de Westerlander kerk waren weer een succes.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 9