633 Van de bestuurstafel Lezing 'slot Schagen en Westfriese adel' Het eerste evenement van 1995 heeft op 18 januari al weer plaats gehad. De heer F.Timmer uit Schagen, die al 15 jaar als amateur historicus onderzoek doet naar de geschiedenis van wat eens een heus kasteel was, waar nu nog slechts een enkele toren rest, ver telde voor een publiek van ca. 30 personen aan de hand van schit terende dia's zijn verhaal. Het kasteel werd rond 1430 gebouwd door een graaf van Holland, Willem van Beijeren. Sinds ca. 1820 staat er nog maar een enkele toren. Jaarvergadering en film Joris Ivens Op dinsdag 14 maart a.s. zal in de bibliotheek de jaarlijkse al gemene ledenvergadering worden gehouden, (aanvang 20.00 u.) De stukken treft u hierbij aan. Ik verzoek u deze goed te lezen om zo tijdens de jaarvergadering uw kritische en opbouwende bij drage te leveren. Na de pauze zullen er een film en filmfragmenten vertoond worden over de aanleg van de Korte Afsluitdijk (1924) en de aanleg en het in cultuur brengen van de WieringermeerDeze films behoren tot het vroege werk van de later zeer bekende cineast Joris Ivens en zijn door Jaap en Nel Fijnheer in Den Haag uit de ar chieven opgediept. Nel Fijnheer zal de films inleiden. Excursie mei Op zondagmiddag 21 mei a.s. organiseren we een excursie naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Daar wordt een rondleiding verzorgd van een uur door één of meer gidsen. Op eigen gelegen heid kan men daarna het museum verder bekijken en natuurlijk ook de naast het museum in het IJ gelegen replica van de Oost-Indie- vaarder 'De Amsterdam'. Dit alles is zeer de moeite waard. Vervoer en rondleiding zijn voor leden en één huisgenoot gratis. Nadere berichten over vertrektijden en aanmelding volgen nog. Tot slot Graag zullen we u dit jaar op een of meer evenementen van de His torische Vereniging Wieringen begroeten. Met vriendelijke groet, Jaap Lont, voorzitter

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 3