653 En onder het lemma Zuiderzee lezen we: "Golf van de Noordzee, tusschen de provinciën Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijsel en Friesland gelegen en door de eilanden Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland van de Noordzee gescheiden, waarmee zij alleen gemeenschap heeft langs de tusschen de eilanden doorlopende zeegaten. Het woord Waddenzee komt in het vijftiendelige werk van Van der Aa niet eens voor. Wel is er sprake van (de)Wadden die hij omschrijft als: "ondiepe watervlakte, zijnde dat gedeelte afhellend voorstrand van de Noordzee, begrepen tusschen de eilanden Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en Rottum ten Noorden en het vasteland der provincies Friesland en Groningen ten zuiden". 2) De Gemeenteatlas van de Provincie Noord-Holland van J.Kuyper uit 1869 geeft ten noorden van Wieringen de naam Zuiderzee. Aan de zuidzijde staat Wieringer Waard. Daarmee wordt niet de gelijknamige polder uit 1610 bedoeld, maar het waddengebied of zo men wil: de waardgronden, ten zuiden van het eiland. ruvoi.rrrs. de <ir» t OoaterïuËnd de lfeir/x •wet Om! (iet! Prnrfr*r.rrl\ jfa n<lft*fren de KI ft Ahdden An re de Helt 4\n/frXr*>a/> C OoJt/e kAIiel ffo/teAe/4, AVn(' .WeSrii A' ?<rreèï/eee'rJen«fj t/enk* IVw-fa. li'e ,-t r/-l\ //de Koot/ JÈ. UVINCIE JfOORD HOLLAND. GEMEK.N'TK W I.KKINGKN 2 O Unarfer/f, 2 OOO tt muter* i Uïtgavo ran Ttu^o Surmgar te Leouwacden..

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 22