651 In 1933 ging Dirk in dienst. Toen hij uit de dienst kwam, werkte hij bij Bosker, onderhoudswerk. Dirk hield erg veel van de film en ging dan ook regelmatig naar de bioscoop. Daar was ook Dina Geertruida de Haan. Zij had op de radio een plaatje gehoord "The Continental". Dat plaatje werd gekocht en zaterdagavond in de Cinema gedraaid. Toen zei Dirk tegen Dien dat hij dat zo'n mooi plaatje vond. Nou, dat vond Dien ook. In september 1940 zijn ze getrouwd. HET EILAND WIERINGEN VOOR 'N HALVE EEUW Den Oever VI (vervolg op 6e jaargang Wij herinneren aan ons slot van ons vorig artikel, waarin wij de eenvoud der Wieringers van 50 jaren geleden roemden.Doch als wij thans van de geweldige vooruitgang der techniek na dien tijd geen gebruik zouden maken, kwamen we achter op. Het leven eischt thans meer Neen, "die goede oude tijd" had ook zijn gebreken; zooals we reeds zeiden. Werkelijke armen, zooals toen zijn er nu niet. Uit het archief van het Museum van de heer O.J.Bosker kregen we een bedeelingsstaat te zien van de Diaconie Oosterland en Den Oever, weliswaar van 100 jaar geleden, n.l.van 1854, doch die wel een schriel licht werpt op t weinige dat in een winterseizoen werd verstrekt. Op deze lijst, opgemaakt op 21 Mei 1854 te Oosterland, in naam der Kerkeraads door H.van der Werff en goedgekeurd door Armvoogden van Oosterland en Stroe, Johannis Rotgans en J.Jongkind, kwamen 14 bedeelden voor. Waar 't een eeuw geleden is, doen we aan pieteit niet te kort door enkelen te noemen wat ze gedurenden den geheelen winter ontvingen. Geertje Slagwater: 4 ponden brood, 3 ons boter, 1 kop gort, aardappelen en turf Jacob Molenaar: 9 ponden brood, 5 ons boter, 2 kop gort, aardappelen en turf Neeltje Aris en Maartje de Boer:idem en zoo gaat de lijst voort. We behoeven niet te zeggen, dat ook de medeburgers nog wat bijdroegen om deze menschen den winter door te helpen en zoo we reeds schreven, ook zij zeiven zorgden in den zomer voor zooveel mogelijk reserve. Het geleskte graan en de tarlen kwamen dan van pas. Laten we nu de draad van onze beschrijving weer opvatten. Alvorens de Miengtstraat te verlaten geven wij hiervan een foto. Links de bakkerij van Jan Koorn, daarnaast 't Schippershuis van Mayert en 't winkeltje van Peet Geertje; rechts t winkeltje van Peet Neel en de bakkerij van Volkert Koorn. U ziet de typeerende wit gekalkte streep langs de muren.Het was midzomer en de straat baadde in zonlicht, dat in witte driehoek zich over de schuine daken der huizen op de Miegtstraat afteekende. Slaan we de hoek rechts om, dan belanden we in wat nu de Voorstraat heet; weer een rij huizen aan beide zijden met groene voorschotten en vierkante vensters met kleine ruitjes, allen op elkaar gelijkend, afgewisseld door kleine winkeltjes.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 20