647 Ik heaw een komke poeiermelk klaarmaakt mit een paar frangsjes mit dik kèès der op.Nag een jonkje der bij zet dat ie kwam gauw weer op verhaalWachterde hongd,liep wat heen en weer te steerte deur oal die drokte en efkes later lage boiegaar te slepen Doe et tokje uut waar en ie mit veul zorreg een segaar in 't segarepentje dèèn haden in de brangd stoken had,seit ie opie- nen:Ik blief veul liever bij jouwJannetje Deer had ik helegaar niet op rekent vanzellef.Ik ken hier am- peran m'n kont kere.en jouw huus is veul groter.Wat moet dat den mit de tuun grovvader,en jij bin zo stelt op dorrep,afijn, vader het em weerom brocht. Oal mit oal most ik opskiete de oaiere moste nag gaard worre. En et benne nag vrijlopende henne,van die ongelokkige barrele, want ze moete overal vandaan jaagd worre.Dat ik roeperkuup kuup. Ik ken merreke dat ik ouwer wor,maar as je morregen niet ouwer bin den vandaag,den is et oaflópen den bin je dood.Dat gaat vanzellef,en wat vanzellef komt?lang heer en dikke luze. Brechtjeongs kleinkien,is veul bij ongs.En speule dat ze ken. En maar roepe:Opie kieker es,en opie lieflen den die kleine hankjes om je nek.Maar je moet nag goed acht geve mit zo'n purrek Wist jij dat Klaas van Siemen z'n póót broken het?Hoe ie et voer mekaar kregen het?Volgens mij had ie een slokje teveul op, dronken as Maastricht vanze1lefBlieft een druul.'t Is de slimste reis dieik had heaw,zeid Klaas. Ik skoi der uut.Ik vong et wel begrotelijk voer grovvadermaar ~t is niet aars. De groete van Peet en Vader. M'n waarde Peet Jannetje. Nou,das me ok wat mit die moalle grovvaderhij miende dat ie naar et hoekje most.Maar dat heaw 'k em oafrèden 't waar zo miserabele koud,dat ik zèg traanje tone rake vroren in je holleste. Den gaat me deer die eigenwiese vent helegaar op de fiets naar Noever.En as ie nou nag deur trapte,maar dat ken ie niet meer. Lesten ware ok an de rijd,"gaan ik niet te hard?zeit ie ok nag. Ik zeg:trap nou maar deur want aas dondere we nag ongersteboven Maar jij weet et ok Jannetje,as grovvader wat in z'n kop het, den het ie et niet in z'n kont. Maar ongertussen is ie aardig bijdroit hoor,want hij begriept zellef maar oal te best dat ie den in et kleine kamerke moet bij jullie,z'n tillevisie ken deer denk ik geniesen in.En de tuun en et hoekje ken ie ok helegaar niet buten,net wat jij ok al zeit heaw.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 16