645 Grietje Kaleveld werd geboren 20 februari 1870 te Den Oever als dochter van Simon Kaleveld en Ariaantje Gorter. Zij trouwde in 1895 te Den Helder met Dirk Bossen, geboren te Aartswoud, gemeente Hoogwoud Dirk Bossen was eerst werkzaam bij de Kon.Marine en daarna als bode bij de gemeentelijke ophaaldienst te Den Helder. Tijdens de oorlog zijn ze naar Alkmaar verhuisd en hebben gewoond aan de Geesterweg. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren, Jeanne, Dirk, Simon en Arie. De 3 zoons zijn naar Canada en Amerika vertrokken, Dirk en Arie vóór de oorlog en Simon kort na de oorlog. Via mijn ouders die eveneens vanuit Den Helder naar Alkmaar kwamen, werden kontakten gelegd met de familie Bossen. In de oorlog mocht ik "Oma" Bossen en haar dochter regelmatig van wat eten en drinken voorzien. Na de oorlog zijn haar zoons nog eenmaal over geweest. Zij is op 93—jarige leeftijd overleden en ligt evenals haar dochter in Alkmaar begraven. Ik heb al die tijd goede kontakten gehad met haar zoons. Vele briefwisselingen hebben plaatsgevonden. Daaruit bleek dat de 3 zoons zijn getrouwd, maar 2 huwelijken zijn kinderloos gebleven. Zoon Arie kreeg een jongen, Michael, welke bij een ongeluk is omgekomen. De "tak" Bossen is hiermee uitgestorven. "Oma" Bossen was een gesloten vrouw die weinig vertelde over haar levensloop. Echter één markante opmerking kan ik mij herinneren. Zij vertelde: als 10-jarig meisje mocht ik bij mijn grootmoeder "aan de Hoelm" logeren. Die vertelde dan van haar jeugd en dat ze heel wat "opsnokt over haar jongere broer, die geronseld was voor de veldtocht van Napoleon naar Rusland en nooit was terggekomen. Ik moet dus aannemen dat zij leefde van eind 1700 tot ongeveer 1880. Ik ben benieuwd wie de grootmoeder van Grietje Kaleveld was en wie genoemde broer is geweest. Tevens rijst bij mij de vraag of er rond 1800 meer Wieringers geronseld of vrijwillig dienst in vreemde krijgsmacht hebben gedaan en houdt dit materiaal voor ons weer verder "Op de Hoogte". Antwoord op het voorgaande. De grootmoeder van vaderszijdeGrietje Reijers Bakker,kan het niet geweest zijn.Zij werd in 1816 geboren als eerste kind uit het tweede huwelijk van Reijer Evz.Bakker met Gerritje Rijksbaronde kinderen na haar zijn dus van na de tijd van Napoleon.Ook haar halfbroers komen niet in aanmerkingde oud ste is van 1803 dus te jong voor het Napoleontische leger. Grietje Reij.Bakker trouwde in 1833 met Sijmon BarzKaleveld

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 14