X p»Pi r yoy _/i.: i cv; fPM^Ïy^J: fef. >;;,;#iÉ 644 Een goede vriend van U Die wenscht U dit nu Hij wenscht U nog meer Vertrouw op den Heer Dan zult gij ontvangen Naar 't innig verlangen De nieuwjaarskaart met bovenstaande tekst werd in 1889 toegezonden aan Grietje Kaleveld. De afzender is onbekend. cyA\' Yr~' Yr~ V' v T AA.'pUFio lz: i aM TA, cf-o- Ci^a*-*-oL cl*~ tï\-*A^r <r-y* as.; ?j* i i .Mil.»»?-••s vf *vr. .'if M i;#rjb^^>- CóiV vpf;-. !h V;.'i !.V

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 13