642 KERKELIJK ARCHIEF De kerkvoogdijin de persoon van Elbert Volkers, twee leden van de Historische Vereniging,nl.Jaap en Nel Fijnheer-Rotgans en ds.Henk Broer zullen het kerkarchief inventariseren en opschonen. Maandag 23 januari kwam de heer Van het Riet uit Leidschedam (d.i.een archivaris van de Hervormde Kerk) uitleg geven, hoe we moesten inventariseren en hoe je een archief moet opzetten. De Hervormde Gemeente Wieringen bezit een bijzonder archief, dat teruggaat tot plm.1590. De notulen vormen het hoofdbestanddeel van ons archief. Er zijn drie argumenten te noemen, waarom de Hervormde Gemeente goed voor haar archief moet zorgen: a. de kerkelijke papieren zijn eigendom van de Hervormde Gemeente die men in een bepaalde functie dient of heeft gediend. b. archiefstukken zijn soms nodig om vroeger verkregen rechten aan te tonen of om als bewijsstukken te dienen en om na te gaan hoe bepaalde besluiten tot stand zijn gekomen. c. archiefstukken zijn bronnen voor de geschiedschrijving. Dat deze klus niet in een aantal weken geklaard is, zult u begrijpen. Er zullen mogelijk twee winters overheen gaan, voordat we kunnen zeggen dat het archief toegankelijk is. Graag willen we een beroep op uw geheugen doen. Heeft u als oud-kerkeraadsleden (kerkvoogden, diakenen, ouderlingen) nog kerkelijk archief in huis of in uw bezit Bel ons dan we komen het ophalen. Het is van belang om alle gegevens van onze gemeente in beeld te brengen. Elbert Volkers, 02279-3730 Q H v \,~vy y

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 11