640 De stamboom Bakker, samengesteld door M.Boersen-Bron en M.KooijJjodder was een publiekstrekker. Ook de vele soms zeer oude merklappen oogstten veel succes. Hierbij werd uitleg gegeven door de dames Van Praag en Veenstra. 12. tijdens de verkiezingstijd is de vereniging aanwezig geweest op een bijeenkomst van de P.v.d.A., georganiseerd speciaal voor verenigingen. 13.er is overleg geweest met het Openlucht Museum in Arnhem, afdeling boerderijen, en met de gemeente over liet opmeten en fotograferen van een oude boerderij op Westerklief. Deze boerderij gaat gesloopt worden. 14.tijdens de weekenden in de Westerlander kerk werd de ansichtkaartenserie "Wieringer hoofdtooien" gepresenteerd. De eerste serie foto's op ansichtkaartformaatHet bestuur hoopt nog meerdere series te laten volgen. 15.op 29 oktober was de vereniging vertegenwoordigd in Alkmaar, waar een symposium werd gehouden over sponsoring, public relations en naamsbekendheid van een vereniging. 16. met de bibliotheek is een huurovereenkomst gesloten in overleg met mevrouw AIlbrink 17.bij zonder plezierig was de bijeenkomst op 12 november met de carnavalsvereniging "De Skarrehoepers"Niet alleen een leuke avond voor de afgevaardigden van liet bestuur,maar vooral belangrijk was het feit dat de Historische Vereniging Wieringen een bedrag vanf 375 .-aangeboden kreeg. Hieruit blijkt de waardering die er voor de vereniging is. 18. voor radio Zuiderzee werd een drietal praatjes gehouden door verschillende bestuursleden 19. door een paar leden en bestuursleden en medewerkers van Museum Jan Lont werd het bezoek van De Zonnebloem uit de Zijpe aan Wieringen een succes. 20. de vereniging was natuurlijk vertegenwoordigd bij de opening van de tentoonstelling in het kader van de Toer-in in Museum Jan Lont.Het onderwerp was dit jaar: 70 jaar Amsteldiepdijk. 21. in Haarlem was de uitreiking van het bronnenboek over de archieven in Noord-Holland. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de Commissaris van de Koningin, de heer Van Kemenade. De Historische Vereniging kreeg een gratis exemplaar, omdat een paar bestuursleden hadden meegewerkt aan het verzamelen van gegevens. 22.in Petten waren afgevaardigden van het bestuur bij de presentatie van het boekje Petten,dorp aan de dijk, geschreven door J.T.Bremer. 23.de Vereniging was op zaterdag 26 november 1994 vertegenwoordigd bij een voor Wieringen belangrijke gebeurtenis. Op die dag werd het eerste exemplaar van Wieringen tijdens de tweede wereldoorlog uitgereikt aan burgemeester J.D.Post. Een boek, waarin Wieringers hun belevenissen vertellen tijdens die oorlog. Die belevenissen spelen zich zowel op als buiten Wieringen af Het was voor de samenstellers onder leiding van de heer Joh.Oedzes een middag waar ze met veel plezier op kunnen terugzien.Voor hen die Wieringen en de Wieringers een goed hart toedragen is het mooi uitgevoerde boek zeker een must. Het bestuur hoopt dat u kunt begrijpen dat het bestuur met gepaste trots op het afgelopen jaar terug kijkt. Natuurlijk had er nog meer gedaan kunnen worden en zijn er kansen gemist om contacten te leggen. Het bestuur hoopt 1995 weer met frisse moed te beginnen en daarbij kan de steun van de leden niet gemist worden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 10